การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

             ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยามเพื่อแนะนำการศึกษาสู่คณะที่ชอบและอาชีพในฝันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล