โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Thailand Children's University)

              บรรยากาศการจัด "โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Thailand Children's University)" ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

เวลา 13.00-16.00 น. กิจกรรมท่องโลกกว้าง "ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก"
กลุ่มที่ 1 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว 
กลุ่มที่ 2 ท่องเรือคลองแสนแสบ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ