เจรจาความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรต่างๆ กับ มหาวิทยาลัย Nottingham

               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจรจาความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรต่างๆ กับ มหาวิทยาลัย Nottingham สหราชอาณาจักร ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี