ข่าวสาร

โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-Based Learning: PBL)

โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-Based Learning: PBL)
Posted: Feb 5, 2019
Comments: 0

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ขอเชิญชวนอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ จากกรณีปัญหา (Problem-Based Learning: PBL) ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://goo.gl/MuJB7c หรือ

                                                    

                                                      กำหนดการโครงการ

Print
Tags:

x