ข่าวสาร

การประชุมคณะทำงานการปฏิรูปด้านการศึกษา ครั้งที่ 3/2557

การประชุมคณะทำงานการปฏิรูปด้านการศึกษา ครั้งที่ 3/2557
Posted: Apr 1, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

ภาพบรรยายกาศ  การประชุมคณะทำงานการปฏิรูปด้านการศึกษา ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557  เวลา 09.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print
Tags: