ข่าวสาร

ประชุมการจัดงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 26 ประจำปีพุทธศักราช 2557

ประชุมการจัดงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 26 ประจำปีพุทธศักราช 2557
Posted: Apr 1, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

ประชุมการจัดงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 26 ประจำปีพุทธศักราช 2557 ร่วมกับ กรมราชองครักษ์ กองพระราชพิธี กรมโยธาธิการ ทหาร ตำรวจ และบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

Print
Tags: