ข่าวสาร

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Posted: Apr 5, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

ฝ่ายวิชาการ  ร่วมจัดงาน  "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19"  ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Print
Tags: