ข่าวสาร

วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ครบรอบ 11 ปี

วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ครบรอบ 11 ปี
Posted: Apr 22, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ครบรอบ 11 ปี ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print
Tags:

x