ข่าวสาร

การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

benjawank 0 150

ฝ่ายวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป

การอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สำหรับการบันทึกข้อมูล SWU-TQF

benjawank 0 135

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดการอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สำหรับการบันทึกข้อมูล SWU-TQF ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องครักษ์

การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

benjawank 0 225

ฝ่ายวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

RSS
First567891011121314Last