ข่าวสาร

การจัดกิจกรรม "เลือกแนวทาง วางอนาคต" ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

benjawank 0 276

ฝ่ายวิชาการ ร่วมจัดกิจกรรม "เลือกแนวทาง วางอนาคต" วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

วันสถาปนาคณะพลศึกษา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

benjawank 0 146

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน ในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะพลศึกษา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 3 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 16 ปี

benjawank 0 186

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ นางสาวธวพร สุวรรณเนตร นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 16 ปี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

RSS
First567891011121314Last