ข่าวสาร

อบรม "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z (T&L for Gen Z) รุ่น 2 ส่วนที่ 1: การเรียนการสอนเชิงรุก

benjawank 0 687

สถาบันคลังสมองของชาติขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z (T&L for Gen Z) รุ่น 2 
ส่วนที่ 1: การเรียนการสอนเชิงรุก ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นซ์เซส กรุงเทพฯ

RSS
123456789