การเจรจาความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรต่างๆ กับ มหาวิทยาลัย Nottingham สหราชอาณาจักร

             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจรจาความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรต่างๆ กับ มหาวิทยาลัย Nottingham สหราชอาณาจักร ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 9บี ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี 

     

     

     

 

ภาพจาก: PRSWU