สถานประกอบการที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

สถานประกอบการที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ลำดับที่

สถานประกอบการ

 1.  

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ.กรุงเทพฯ

 1.  

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ.ชลบุรี

 1.  

บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจิสติกส์ จำกัด จ.ปทุมธานี

 1.  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 1.  

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 1.  

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

 1.  

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

 1.  

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 1.  

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 1.  

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

 1.  

บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขามิตรภูเวียง)

 1.  

ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยี-ชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 1.  

บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด จ.ปทุมธานี

 1.  

ส่วนสนับสนุนการผลิตและสาธารณูปการ (สสผ.) ในเครือ

 1.  

บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง

 1.  

บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด จ.สมุทรปราการ

 1.  

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด จ.กรุงเทพฯ

 1.  

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จ.กรุงเทพฯ

 1.  

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จ.กรุงเทพฯ

 1.  

บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง

 1.  

บริษัท อนุสรณ์มหาชัยชูริมิ จำกัด จ.สมุทรสาคร

 1.  

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด จ.กรุงเทพฯ

 1.  

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ

 1.  

บริษัท โอสถสภา จำกัด จ.กรุงเทพฯ

 1.  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จ.กรุงเทพฯ

 1.  

บริษัท ออสสิริส จำกัด

 1.  

บริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด

 1.  

บริษัท ซีแพค จำกัด

 1.  

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

 1.  

บริษัท เอ็มไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 1.  

บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด

 1.  

บริษัท กอฟ ทูโกลบอล

 1.  

บริษัท มิกซ์สเต็ป จำกัด

 1.  

L.P. Amblard des Metiers d’Art de La Bijouterie-Joaillerie ประเทศฝรั่งเศส  (เป็นสถาบันฝึกอาชีพขั้นสูง)