ข่าวสาร

วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 40 ปี

benjawank 0 122

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม และ ผศ.ดร.วุฒิพล ธเนศพงศ์ธรรม มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีและให้โอวาทเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการทุน Newton Fund

benjawank 0 64

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการทุน Newton Fund ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30–12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

วันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 40 ปี

benjawank 0 76

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นตัวแทน
ในการมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 11 สิงหาคม
2558 ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
First891011121314151617Last

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว