ข่าวสาร

การจัดนิทรรศการ "เปิดโลกกว้างทางการศึกษา Expo 2015" ณ โรงเรียนสารสาสน์ ร่มเกล้า

benjawank 0 62

ฝ่ายวิชาการ  ร่วมจัดนิทรรศการ "เปิดโลกกว้างทางการศึกษา Expo 2015" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-13.30 น. ณ บริเวณหอประชุมใหม่และลานอาคาร 4-5 โรงเรียนสารสาสน์ ร่มเกล้า 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem Based Learning: PBL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

benjawank 0 58

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัด  "โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem Based Learning: PBL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"  ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2558 ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โครงการสัมมนา เรื่อง "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี" ประจำปีการศึกษา 2558

benjawank 0 64

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี" ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร 

RSS
First9101112131415161718Last

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว