ข่าวสาร

วันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ครบรอบ 15 ปี

benjawank 0 83

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน ในการมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ครบรอบ 15 ปี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การจัดนิทรรศการ "เปิดโลกกว้างทางการศึกษา Expo 2015" ณ โรงเรียนสารสาสน์ ร่มเกล้า

benjawank 0 127

ฝ่ายวิชาการ  ร่วมจัดนิทรรศการ "เปิดโลกกว้างทางการศึกษา Expo 2015" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-13.30 น. ณ บริเวณหอประชุมใหม่และลานอาคาร 4-5 โรงเรียนสารสาสน์ ร่มเกล้า 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem Based Learning: PBL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

benjawank 0 135

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัด  "โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem Based Learning: PBL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"  ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2558 ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

RSS
First12131415161718192021Last

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว