ข่าวสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”

Nopphagorn Kittikundecha 0 106

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”  โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

  • แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  • การออกแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

  • การวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล และรายงานผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

  • การเผยแพร่ ต่อยอด และการใช้ประโยชน์ของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

วิทยากร : ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

วันที่จัดอบรม : วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  8.30 – 16.00 น.

สถานที่ : จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ซึ่งหลังจากอบรม  จะเปิดให้คำปรึกษารายบุคคลสำหรับผู้นำไปประยุกต์ใช้  แล้วประสบปัญหา  โดยท่านสามารถเลือกมาปรึกษาในวันใดก็ได้ใน 3 วันนี้

             ครั้งที่ 1 : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   เวลา 9.00-12.00น.  

             ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563       เวลา 9.00-12.00น.            

             ครั้งที่ 3 : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563     เวลา 9.00-12.00น.            

ให้คำปรึกษาโดย 

1. ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

2. ผศ.ดร.อรอุมา เจริญสุข

 

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 13 ปี

Nopphagorn Kittikundecha 0 935

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมงานและมอบต้นไม้เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 13 ปี ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 70 ปี มศว ประจำปี พ.ศ. 2562

Nopphagorn Kittikundecha 0 567

วันที่ 29 เมษายน 2562
มหาวิทยาลัย จัดงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 70 ปี มศว ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
12345678910Last

Media

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว