ข่าวสาร

ประชุมการจัดงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 26 ประจำปีพุทธศักราช 2557

benjawank 0 108

ประชุมการจัดงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 26 ประจำปีพุทธศักราช 2557 ร่วมกับ กรมราชองครักษ์ กองพระราชพิธี กรมโยธาธิการ ทหาร ตำรวจ และบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

การประชุมคณะทำงานการปฏิรูปด้านการศึกษา ครั้งที่ 3/2557

benjawank 0 154

ภาพบรรยายกาศ  การประชุมคณะทำงานการปฏิรูปด้านการศึกษา ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557  เวลา 09.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

"ปฏิรูปการศึกษาไทย"

benjawank 0 115

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดระดมสมองหัวข้อ "ปฏิรูปการศึกษาไทย" เพื่อนำข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย และเสนอต่อการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ในวันที่ 29 ส.ค.2557 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ถ่ายภาพ : กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล

RSS
First20212223242526272829

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว