ข่าวสาร

การประชุมคณะทำงานการปฏิรูปด้านการศึกษา ครั้งที่ 3/2557

benjawank 0 268

ภาพบรรยายกาศ  การประชุมคณะทำงานการปฏิรูปด้านการศึกษา ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557  เวลา 09.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

"ปฏิรูปการศึกษาไทย"

benjawank 0 238

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดระดมสมองหัวข้อ "ปฏิรูปการศึกษาไทย" เพื่อนำข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย และเสนอต่อการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ในวันที่ 29 ส.ค.2557 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ถ่ายภาพ : กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ค่ายสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเด็ก มศว"

benjawank 0 311

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ค่ายสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเด็ก มศว" ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว

RSS
First2223242526272830

Media

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว