ข่าวสาร

โครงการส่งเสริมความรู้การขอตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ”

benjawank 0 410

ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการส่งเสริมความรู้การขอตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1505 ชั้น 15 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ทราบถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนการเตรียมผลงานทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ ครบรอบ30 ปี

benjawank 0 430

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ ครบรอบ30 ปี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

สถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี

benjawank 0 448

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

RSS
First2829303133353637Last

Media