ข่าวสาร

มอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

benjawank 0 489

มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 20 ปี

benjawank 0 403

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์) มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักสื่อเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ เยี่ยมชม มศว องครักษ์

benjawank 0 594

นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ใน มศว องครักษ์ เพื่อเตรียมข้อมูลด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ มมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 150 คน และครู จำนวน 8 คน

RSS
First3334353638404142

Media