ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ค่ายสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเด็ก มศว"

benjawank 0 518

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ค่ายสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเด็ก มศว" ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา" (Problem based learning: PBL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2

benjawank 0 630

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา" (Problem based learning: PBL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 201 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โครงการ open house มศว ประจำปี 2557

benjawank 0 669

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการ "open house มศว" ระหว่างวันที่ 14-18 มิ.ย.2557 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกีฬา2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

RSS
First3334353637383941

Media