การจัดการความรู้ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการมืออาชีพ วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560

             ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการมืออาชีพ ระหว่างวันที่
28 - 30 มิถุนายน 2560 ณ สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยฝ่ายวิชาการ มศว จัดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติให้กับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ นักวิชาการศึกษา และบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง


ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, สถานที่ในร่ม     

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง     ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน     ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม     ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม     ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม     ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม