ข่าวสาร

โครงการอบรม “SWU - BEST: Effective Online Teaching” รุ่น 2

โครงการอบรม “SWU - BEST: Effective Online Teaching” รุ่น 2

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในรุ่นแรก  หรือเข้าร่วมแล้วแต่ยังเรียนไม่จบหลักสูตร  เข้าร่วมโครงการอบรม “SWU - BEST: Effective Online Teaching” ใน รุ่น 2  ซึ่งจะเปิดระบบ https://moodle.swu.ac.th ให้เข้าเรียนได้ผ่านออนไลน์ โดยใช้บัวศรีไอดี ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563  และสามารถเรียนได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

**สำหรับอาจารย์ที่เริ่มเรียนไปแล้วในรุ่น 1 แต่ยังไม่จบ  สามารถกลับมาเรียนต่อได้ในรุ่น 2 โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่  (เรียนต่อจากเดิม)**

สามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://academic.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20156

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มุทิตา  เดโชเกียรติถวัลย์  โทร. 02-649-5000 #15665 หรือ mutita@g.swu.ac.th

 

Print
Tags: