ข่าวสาร

ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ Dare to change

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา] 

ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ Dare to Change โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท
                     ประเภทที่ 1: การจัดการเรียนการสอน Active learning 
                     ประเภทที่ 2: สื่อการเรียนการสอน
                     ประเภทที่ 3: การวิจัยในชั้นเรียน

  รางวัล สำหรับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแต่ละหัวข้อจะได้รับเงินรางวัล

        10,000 บาท (สำหรับผลงานดีเด่น)
 และ 5,000 บาท (สำหรับผลงานระดับดี)

         สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

 

** ขอสงวนสิทธิ์อาจารย์ที่เคยได้รับรางวัลในโครงการ Dare to change มาแล้ว ในการสมัครเข้าร่วมในประเภทเดิม โดยยังสามารถส่งผลงานประกวดในประเภทอื่นได้
 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครประเภท การจัดการเรียนการสอน Active Learning ได้ที่ -->  download 

และรายละเอียดโครงการและเกณฑ์การตัดสิน ประเภท การจัดการเรียนการสอน Active Learning ได้ที่ -->  download 

       รายละเอียดและรูปแบบการส่ง ประเภท สื่อการเรียนการสอน --> download  

       รายละเอียดและรูปแบบการส่ง ประเภท การวิจัยในชั้นเรียน --> download   

Print
Tags: