ข่าวสาร

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารจัดการทางวิชาการ เพื่อคุณภาพบัณฑิต มศว"

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารจัดการทางวิชาการ เพื่อคุณภาพบัณฑิต มศว"
Posted: Mar 31, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารจัดการทางวิชาการ เพื่อคุณภาพบัณฑิต มศว" ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2555 ณ สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟแอนด์สปา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางวิชาการเพื่อคุณภาพบัณฑิตของ มศว โดยเชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และนักวิชาการศึกษาของคณะ/หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนเข้าร่วมสัมมนา

Print
Tags: