ข่าวสาร

โครงการ open house มศว ประจำปี 2557

โครงการ open house มศว ประจำปี 2557
Posted: Apr 1, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการ "open house มศว" ระหว่างวันที่ 14-18 มิ.ย.2557 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกีฬา2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Print
Tags: