ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ค่ายสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเด็ก มศว"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ค่ายสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเด็ก มศว"
Posted: Apr 1, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ค่ายสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเด็ก มศว" ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว

Print
Tags: