ข่าวสาร

อบรม "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z (T&L for Gen Z) รุ่น 2 ส่วนที่ 1: การเรียนการสอนเชิงรุก

Posted: Apr 1, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

สถาบันคลังสมองของชาติขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z (T&L for Gen Z) รุ่น 2 ส่วนที่ 1: การเรียนการสอนเชิงรุก ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นซ์เซส กรุงเทพฯ

โดยมีค่าลงทะเบียน 20,000 บาท และสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่www.knit.or.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-640-0461 ต่อ 132

Print
Tags: