ข่าวสาร

การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสยาม

การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสยาม
Posted: Apr 22, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

ฝ่ายวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อแนะนำการศึกษาสู่คณะที่ชอบและอาชีพในฝันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

Print
Tags: