ข่าวสาร

โครงการทุน Newton Fund

benjawank 0 495

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการทุน Newton Fund ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30–12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

วันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 40 ปี

benjawank 0 502

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นตัวแทน
ในการมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 11 สิงหาคม
2558 ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

benjawank 0 581

ฝ่ายวิชาการ  ร่วมจัดงาน  "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19"  ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

RSS
First567810121314Last