ข่าวสาร

วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 40 ปี

benjawank 0 608

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นตัวแทน ในการมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 40 ปี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

benjawank 0 463

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นตัวแทน ในการมอบต้นไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 40 ปี

benjawank 0 568

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม และ ผศ.ดร.วุฒิพล ธเนศพงศ์ธรรม มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีและให้โอวาทเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
First2324252628303132Last