ข่าวสาร

โรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ เยี่ยมชม มศว องครักษ์

benjawank 0 678

นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ใน มศว องครักษ์ เพื่อเตรียมข้อมูลด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ มมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 150 คน และครู จำนวน 8 คน

การนำเสนอหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC)

benjawank 0 771

การนำเสนอหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) ของ บริษัท Pearson เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาของไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 9บี ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี

โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชม มศว องครักษ์

benjawank 0 739

นักเรียนโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชม มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 203 คน และครู จำนวน 30 คน

RSS
First3334353637394142