ข่าวสาร

การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสยาม

benjawank 0 777

ฝ่ายวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม 

การจัดกิจกรรม "เลือกแนวทาง วางอนาคต" ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

benjawank 0 950

ฝ่ายวิชาการ ร่วมจัดกิจกรรม "เลือกแนวทาง วางอนาคต" วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

วันสถาปนาคณะพลศึกษา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

benjawank 0 504

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน ในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะพลศึกษา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 3 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

RSS
124678910Last