ข่าวสาร

นักเรียนโรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เยี่ยมชม มศว องครักษ์

benjawank 0 795

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องคุณภาพพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เข้ารับการแนะแนวเบื้องต้นสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยกองบริการการศึกษา มศว ผ่านการประสานงานโดย ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ประชุมการจัดงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 26 ประจำปีพุทธศักราช 2557

benjawank 0 503

ประชุมการจัดงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 26 ประจำปีพุทธศักราช 2557 ร่วมกับ กรมราชองครักษ์ กองพระราชพิธี กรมโยธาธิการ ทหาร ตำรวจ และบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

การประชุมคณะทำงานการปฏิรูปด้านการศึกษา ครั้งที่ 3/2557

benjawank 0 620

ภาพบรรยายกาศ  การประชุมคณะทำงานการปฏิรูปด้านการศึกษา ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557  เวลา 09.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
First3334353637384042