Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. รู้จักเรา
  3. วิชาการและหลักสูตร
  4. นิสิต
  5. พัฒนาการเรียนการสอน
  6. เผยแพร่
  7. สถิติ
  8. ติดต่อเรา

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

Author: kulrisa/Friday, April 28, 2023/Categories: ข่าวและประกาศ, SWU-BEST, Academic Development Training

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

ขอเชิญชวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Academic Development Training” ครั้งที่ 4  (อาจารย์ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการจัดโครงการรวมทั้งหมด ได้ที่ลิงค์  http://academic.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20845)

ซึ่งจะจัดในระหว่างเดือน พฤษภาคม และ สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

🔶หัวข้อเรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (มคอ.3 เดิม)”

🔶จัดที่ มศว องครักษ์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม

🔶จัดที่ มศว ประสานมิตร วันที 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 402W-403W ชั้น 4 อาคารเรียนรวม Learning Tower

ลิงค์สำหรับสมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/gmKpPdHNBg6dBaSF7

ปิดรับสมัครวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

🔶กิจกรรมที่ 1: การสร้างข้อสอบแนวใหม่และเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ เวลา 09.00 – 16.00 น.

🔶กิจกรรมที่ 2: การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เวลา 09.00 – 16.00 น.

ลิงค์สำหรับสมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/JZBh2rVqaTMmR83t9

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

🔶กิจกรรมที่ 1: Law Talk: กฎหมายที่อาจารย์มหาวิทยาลัยควรรู้ เวลา 09.00 – 12.00 น.

🔶กิจกรรมที่ 2: การสร้างเกมกระดานเพื่อการเรียนรู้ Board game creator for teaching เวลา 09.00 – 16.00 น.

ลิงค์สำหรับสมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/7TZdWxsvuHrE7HSYA

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

🔶หัวข้อเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ" Cooperative an Work Integrated Education (CWIE) เวลา 09.00 – 16.00 น.

ลิงค์สำหรับสมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/qWfNpu1Dd4MY4xC59

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

🔶กิจกรรมที่ 1: เรื่อง “ทักษะการให้การปรึกษานิสิต” เวลา 09.00 – 16.00 น.

🔶กิจกรรมที่ 2: เรื่อง “การสร้าง Image (บุคลิกภาพ) ที่ดีเพื่อดึงดูดผู้เรียน” เวลา 09.00 – 12.00 น.

ลิงค์สำหรับสมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/Nqw8jfRC2yZJaKBTA

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

🔶กิจกรรมที่ 1: การสร้าง Image (บุคลิกภาพ) ที่ดีเพื่อดึงดูดผู้เรียน เวลา 09.00 – 12.00 น.

🔶กิจกรรมที่ 2: ระบบการจัดการเรียนการสอน SWU Moodle เวลา 13.00 – 16.00 น.

ลิงค์สำหรับสมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/4PowFB4LTcDjaY3P9

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

🔶กิจกรรมที่ 1: ระบบการจัดการเรียนการสอน SWU Moodle เวลา 09.00 - 12.00 น.

🔶กิจกรรมที่ 2: การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร เวลา 13.00 – 16.00 น.

ลิงค์สำหรับสมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/R5id4ab6u6itmnGb8

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

🔶หัวข้อเรื่อง “เกณฑ์และการเขียนขอรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน UKPSF (เกณฑ์ใหม่ 2023)” สำหรับ Experienced Mentor

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลิงค์สำหรับสมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/jCS9kQ5wLZ1DXxZ87

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

🔶หัวข้อเรื่อง “เกณฑ์และการเขียนขอรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน UKPSF (เกณฑ์ใหม่ 2023)” สำหรับ อาจารย์ผู้สนใจ และ New Mentor

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ลิงค์สำหรับสมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/41hCmJSqsAca2Tcd6

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

🔶หัวข้อเรื่อง “Workshop การเขียนขอรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน UKPSF (เกณฑ์ปัจจุบัน)”

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ลิงค์สำหรับสมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/CaKLPFptVewiqpty5

ขอความร่วมมืออาจารย์ที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โปรดลงทะเบียนกิจกรรมที่จัดในวันและเวลาที่ต่างกันเท่านั้น เพื่อไม่เป็นการกันสิทธิของผู้อื่น

สามารถสมัครเข้าร่วมอบรม Link ของกิจกรรมในแต่ละวัน ในส่วนของช่องทางการเข้าร่วมอบรมแบบ Online จะแจ้งให้ทราบในภายหลังทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

**ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน**

กรณีขอเพิ่มรายชื่อหลังจากปิดรับสมัครแล้ว ท่านอาจจะไม่ได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน เนื่องจากจัดเตรียมไม่ทันต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ทางเวปไซต์ฝ่ายวิชาการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมุทิตา เดโชเกียรติถวัลย์ โทร.08-6523-1660 หมายเลขภายใน 15617 หรือ Line ID: d_mutita

 

Print

Number of views (1808)/Comments (0)


รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Srinakharinwirot University
Back To Top