Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. รู้จักเรา
  3. วิชาการและหลักสูตร
  4. นิสิต
  5. พัฒนาการเรียนการสอน
  6. เผยแพร่
  7. สถิติ
  8. ติดต่อเรา

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ DARE TO CHANGE

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ DARE TO CHANGE

Author: Nakorn Boriphon/Tuesday, July 26, 2022/Categories: ข่าวและประกาศ, Dare to Change

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ จึงอาจทำให้อาจารย์เกิดความไม่สะดวกในการจัดทำผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Dare to change ดังนั้นฝ่ายจัดโครงการจึงมีการนำเกณฑ์การสมัครข้อ 2. เป็นรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในช่วงปีการศึกษา 2564-2565 ออก โดยสามารถส่งรายวิชาในปีการศึกษาใดก็ได้ และเพื่อให้อาจารย์สามารถเตรียมเอกสารข้อมูลในการจัดส่งสมัครเข้าพิจารณาในโครงการได้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้มีการเลื่อนการปิดรับสมัครการส่งผลงาน จากวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดโครงการและเกณฑ์การตัดสินได้ที่ เอกสารแนบ

Print

Number of views (600)/Comments (0)

Documents to download


รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Srinakharinwirot University
Back To Top