Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. รู้จักเรา
  3. วิชาการและหลักสูตร
  4. นิสิต
  5. พัฒนาการเรียนการสอน
  6. เผยแพร่
  7. สถิติ
  8. ติดต่อเรา

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

โครงการอบรม “Academic Development Training” in June 2022

โครงการอบรม “Academic Development Training” in June 2022

Author: Nakorn Boriphon/Monday, May 30, 2022/Categories: ข่าวและประกาศ, SWU-BEST, Academic Development Training

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดอบรมในหัวข้อเรื่อง "การเขียนหนังสือ/ตำราทางวิชาการ" เป็นวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.  โดยอาจารย์ที่สมัครเข้าร่วมไว้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ทางฝ่ายวิชาการจะส่งเมลขอคำยืนยันการเข้าร่วมอีกครั้ง และสำหรับอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมที่ไม่เคยสมัครไว้สามารถสมัครเข้าร่วมโดยสแกน QR Code 

#SWUBEST #AcademicDevelopmentTranining #ทีมมศว

Print

Number of views (480)/Comments (0)


รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Srinakharinwirot University
Back To Top