Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. รู้จักเรา
  3. วิชาการและหลักสูตร
  4. นิสิต
  5. พัฒนาการเรียนการสอน
  6. เผยแพร่
  7. สถิติ
  8. ติดต่อเรา

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

ขอเชิญชวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Academic Development Training” ครั้งที่ 4  (อาจารย์ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการจัดโครงการรวมทั้งหมด ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3LsAErh)

 

โครงการอบรม “Academic Development Training” in June 2022

โครงการอบรม “Academic Development Training” in June 2022

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดอบรมในหัวข้อเรื่อง "การเขียนหนังสือ/ตำราทางวิชาการ" เป็นวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.  โดยอาจารย์ที่สมัครเข้าร่วมไว้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ทางฝ่ายวิชาการจะส่งเมลขอคำยืนยันการเข้าร่วมอีกครั้ง และสำหรับอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมที่ไม่เคยสมัครไว้สามารถสมัครเข้าร่วมโดยสแกน QR Code 

#SWUBEST #AcademicDevelopmentTranining #ทีมมศว

โครงการอบรม “ACADEMIC DEVELOPMENT TRAINING” IN JUNE 2022

โครงการอบรม “ACADEMIC DEVELOPMENT TRAINING” IN JUNE 2022

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดอบรมในหัวข้อเรื่อง "การเขียนหนังสือ/ตำราทางวิชาการ" เป็นวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.  โดยอาจารย์ที่สมัครเข้าร่วมไว้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ทางฝ่ายวิชาการจะส่งเมลขอคำยืนยันการเข้าร่วมอีกครั้ง และสำหรับอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมที่ไม่เคยสมัครไว้สามารถสมัครเข้าร่วมโดยสแกน QR Code 

#SWUBEST #AcademicDevelopmentTranining #ทีมมศว

โครงการอบรม “SWU - BEST: EFFECTIVE ONLINE TEACHING” รุ่นที่ 7

โครงการอบรม “SWU - BEST: EFFECTIVE ONLINE TEACHING” รุ่นที่ 7

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในรุ่นแรก  หรือเข้าร่วมแล้วแต่ยังเรียนไม่จบหลักสูตร  เข้าร่วมโครงการอบรม “SWU - BEST: Effective Online Teaching” ใน รุ่นที่ 7  ซึ่งจะเปิดระบบ https://moodle.swu.ac.th ให้เข้าเรียนได้ผ่านออนไลน์  ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565  และสามารถเรียนได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

**สำหรับอาจารย์ที่เริ่มเรียนไปแล้วในรุ่นก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่จบ  สามารถกลับมาเรียนต่อได้ในรุ่นที่ 7 นี้ โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่  (เรียนต่อจากเดิม)**

#SWUBEST #EffectiveOnlineTeaching #ทีมมศว

โครงการอบรม “SWU - BEST: EFFECTIVE ONLINE TEACHING” หลักสูตรในระดับ ADVANCE หัวข้อ “A1 การผลิตสื่อวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือและแอพพลิเคชั่นสำหรับการตัดต่ออย่างง่าย” รุ่นที่ 3

โครงการอบรม “SWU - BEST: EFFECTIVE ONLINE TEACHING” หลักสูตรในระดับ ADVANCE หัวข้อ “A1 การผลิตสื่อวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือและแอพพลิเคชั่นสำหรับการตัดต่ออย่างง่าย” รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยขอเชิญชวน  คณาจารย์ผู้ผ่านการอบรมโครงการ “SWU - BEST: Effective Online Teaching” ในระดับพื้นฐาน (B1 - B7)  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรในระดับ Advance โดยเป็นการอบรมผ่านระบบ SWU Moodle https://moodle.swu.ac.th  ในหลักสูตร 

โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ในระหว่างเดือนมิถุนายน
เพื่อช่วยสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามวิธีการสมัครเข้าร่วม  และรายละเอียดของการอบรมในแต่ละหัวข้อ ได้จากการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายวิชาการทางแบนเนอร์ของมหาวิทยาลัย, เฟสบุ๊คของPRswu, เฟสบุ๊คของฝ่ายวิชาการ และเวปไซต์ของฝ่ายวิชาการ ในลำดับต่อไป
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมุทิตา  เดโชเกียรติถวัลย์ 02-649-5000 #15665 หรือ 08-6523-1660 หรือที่ Line ID: d_mutita
#SWUBEST #ทีมมศว

กิจกรรมที่ 2 : เกณฑ์และการเขียนขอรับรองสมรรถนะฯ (UKPSF) รุ่นที่ 5

กิจกรรมที่ 2 : เกณฑ์และการเขียนขอรับรองสมรรถนะฯ (UKPSF) รุ่นที่ 5

การอบรมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Academic Development Training Week in December 2021

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

กิจกรรมที่ 2 : เกณฑ์และการเขียนขอรับรองสมรรถนะฯ (UKPSF) รุ่นที่ 5

กิจกรรมที่ 1 : การออกบบผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)

กิจกรรมที่ 1 : การออกบบผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)

การอบรมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Academic Development Training Week in December 2021

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

กิจกรรมที่ 1 : การออกบบผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) 

RSS
12

รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Srinakharinwirot University
Back To Top