Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. รู้จักเรา
  3. วิชาการและหลักสูตร
  4. นิสิต
  5. พัฒนาการเรียนการสอน
  6. เผยแพร่
  7. สถิติ
  8. ติดต่อเรา

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

บริษัท ยี้ไห่ ฟู้ด จำกัด เปิดรับนิสิตที่สนใจทำงานหรือต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บริษัท ยี้ไห่ ฟู้ด จำกัด เปิดรับนิสิตที่สนใจทำงานหรือต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Author: kulrisa/Thursday, June 22, 2023/Categories: CWIE, ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยบริษัท ยี้ไห่ ฟู้ค (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการธุรกิจค้านอาหารที่มีผู้ประกอบกิจการเป็นชาวต่างชาติ(ชาวจีน)เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจะเปิดกิจการเต็มรูปแบบโรงงานอุตสาหกรรมที่นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังต้องการรับนักศึกษาใหม่เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิ
ไปจนถึงภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน) ทางบริษัท ฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการประชาสัมพันธ์องค์กรของเราเพื่อเป็นทางเลือกในการสนับสนุนให้นักศึกษามีงานทำหลังจาก
สำเร็จการศึกษา และเปิด โอกาสให้ทางเลือกนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ได้ส่งประวัติเพื่อเข้ารับการพิจารณารับ
การฝึกงานกับทางบริษัท ฯ หรือ สามารถ ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กุลริศา ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร. 02-649-5000 ต่อ 12594

Print

Number of views (860)/Comments (0)


รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Srinakharinwirot University
Back To Top