Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. รู้จักเรา
 3. วิชาการและหลักสูตร
 4. นิสิต
 5. พัฒนาการเรียนการสอน
 6. เผยแพร่
 7. สถิติ
 8. ติดต่อเรา

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

พิธีมอบรางวัลกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกจาก ควอท. และ สป.อว.

Author: nopphagorn kittikundecha/Wednesday, June 14, 2023/Categories: ข่าวและประกาศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอาจารย์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษาให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ ทั้งด้านการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยทางด้านการศึกษา ดังนี้

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ
  ด้านการสอน จากโครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2566
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน จากโครงการรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (สออ.ประเทศไทย พ.ศ. 2565)
 3. อาจารย์ ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์ และ อาจารย์ ดร.จิตสุภา กิติผดุง
  ได้รับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพร พัฒนภักดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ์
  ได้รับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
Print

Number of views (685)/Comments (0)


รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Srinakharinwirot University
Back To Top